Buradasınız

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı/Bilgi Edinme

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel  kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür. 

İlgili Mevzuat :   
4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu  
Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi ve Belgeye Ulaşım Ücretleri:  
Açıklama  
Tebliğ ve Ücret Tarifesi


Elektronik Başvuru Formu: 

 

 


Posta ya da Bizzat Yapılacak Başvurular ile Faks Yoluyla Yapılacak Olan Başvurular 
Tüzel Kişiler için; Ünvanı, Yetki Belgesi,Yetkili adı Soyadı, Adresi ve Telefon Numarası bulunması gerekmektedir. Gerçek Kişi Başvuruları için; Başvuranın Adı-Soyadı, T.C.Kimlik Numarası, Adresi, Telefon Numarası ve İmza bulunması gereklidir.">Ancak başvurunun elektronik posta ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur.  

Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) – Ek-1

Başvuru Formu (Tüzel Kişiler) – Ek-2

Başvuru Adresi:

Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı
İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğü
Bamyasuyu Mah. Kadri Eroğan Caddesi Maliye Binası Kat:5 Haliliye /ŞANLIURFA

Tel: 0414- 313 35 51 

Fax: 0414- 312 19 29 

Undefined