Buradasınız

Göbeklitepe Vergi Dairesi 16.12.2019 tarihinde Yapılan Törenle Hizmete Açıldı..

Göbeklitepe Vergi Dairesi 16.12.2019 tarihinde Yapılan Törenle Hizmete Açıldı..

         Gelir İdaresi Başkanlığının 09.09.2019 tarihli onayları ile Başkanlığımız ile İl Defterdarlığının müşterek olarak kullandığı hizmet binasının giriş (zemin) katında Göbeklitepe adı altında hizmet verecek bir vergi dairesinin kurulmasına izin verilmiştir. 

        Vergi Dairesi Başkanlığımız hizmet binasının giriş katında; Vali Yardımcısı (Haliliye Kaymakamı) Sayın Metin ESEN, Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanı Sayın Cemal DEMİR, Şanlıurfa İl Defterdar Vekili, Şanlıurfa Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanı, Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürü, Şanlıurfa SMMO Başkanı, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Şanlıurfa TKDK İl Koordinatörü, Grup Müdürleri, Vergi Dairesi Müdürleri  ve  çok sayıda davetli ile personelin de katılımıyla, 16.12.2019 tarihinde yapılan açılış töreniyle hizmet vermeye başlamıştır. 

       Yeni açılan Göbeklitepe Vergi Dairesi Müdürlüğü ;  süreksiz yükümlülükler ( MTV, TPC, Harçlar, İdari Para Cezaları, ecrimisil, veraset gibi vergiler ve diğer kamu alacakları) alanında hizmet verecektir.