Buradasınız

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olarak Vergi Dairesi Başkanlığımıza Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavında Başarılı Olarak Vergi Dairesi Başkanlığımıza Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenilen Belgeler

İSTENİLEN BELGELER

 

 

1- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (3 adet)

2- Öğrenim durumuna ait belge (lisans diploması)

3- Son 3 ay içerisinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Daire Yönetmeliğin hükümlerine uygun çekilmiş vesikalık fotoğraf 4,5x6 ebadında renkli vesikalık fotoğraf (6 adet)

4- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiğinin olmadığına dair belge (Belge için tıklayınız.)

5- Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Kaydı belgesi

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Eksiksiz ve hatasız doldurularak getirilecektir. Form için tıklayınız.) (2 Adet)

7- Mal Bildirim Beyannamesi (Daireden temin edilecek)

8- Halen herhengi bir Kamu Kurum veya Kuruluşunda çalışıyor ise; çalıştığı kurum, statü, göreve başlama tarihi ve Sosyal Güvenlik Sicil Numarasını gösterir çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi 

9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi  (Daireden temin edilecek)